Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Denní stacionář Úsměv

Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 475 666 621Poskytované služby:Denní stacionář je k dispozici osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 65 let. Služby jsou poskytovány v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hodin. Uživatelům je poskytována strava v rozsahu oběda a dopolední a odpolední svačiny.

Odborný personál pomáhá uživatelům při běžných úkonech o vlastní osobu (hygiena, stravování, oblékání) a pracuje s uživateli dle speciálních metod na základě vypracovaných individuálních plánů.Uživatelé se účastní denních aktivit dle svého výběru, mohou navštěvovat keramickou dílnu, sportovní kroužek, kroužek vaření, pracovní a řemeslnou dílnu, či odpolední „Školu zábavou“.Zvláštní péče je věnována osobám, které mají problém s verbální komunikací- s těmito klienty pracuje odborný personál tzv. Proutyho metodou.

2x ročně vyjíždějí uživatelé na týdenní rekreační pobyt. Mezi pravidelné aktivity patří návštěvy kina, divadla, plavecké haly a vycházky do přírody. 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce