Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Denní stacionář Úsměv

Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 475 666 621Druh sociální služby: Denní stacionáře


Poslání:

Poskytování podpory osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami formou ambulantní služby. Stacionář poskytuje podporu klientovi na základě jeho potřeb, aby dle svých možností a schopností směřoval ke kvalitnějšímu prožívání svého života. Vytváří podmínky k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat svou vlastní vůli, jednat na základě svého rozhodnutí a mohli se integrovat v majoritní společnosti.


Cíle:


Okruh osob:

Sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb. Služba je určena pro klienty ve věku od 3 až 64 let.


Službu neposkytujeme:


Počet míst:            pro 14 osob

 

Do sociální služby § 46 Denní stacionáře již nebudou přijímány žádosti.


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce