Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Sociálně terapeutická dílna

Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 475 666 621Druh sociální služby: Sociálně terapeutická dílna


Poslání:

Posláním služby je prostřednictvím sociálně pracovní terapie zajistit klientům takovou individuální podporu, která je povede k získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a dovedností v různých oblastech pracovních činností, které jsou potřebné pro běžný způsob života.
To znamená nabídnout uživatelům dle jejich možností, takové aktivity, které jim pomohou v zapojení do běžné společnosti včetně možného uplatnění na volném trhu práce a nabídnout jim i užitečné a smysluplné trávení volného času.


Cíle služby

Cílem služby je připravit uživatele na život a práci v nechráněných podmínkách. To znamená především nácvik pracovních dovedností, např. schopnost ráno vstát a včas přijít do práce, schopnost funkční komunikace v pracovním kolektivu. Uživatel by měl zvládnout pochopit požadavky zaměstnavatele. Služba má posílit zdravé stránky uživatelovi osobnosti. Cíl je časově ohraničený. Služba má za cíl zlepšit kvalitu uživatelova života. Zlepšení kvality života musí být zhodnoceno uživatelem, je to uživatel, kdo rozhoduje, zda je změna k lepšímu či nikoliv:


Okruh osob:

Sociální služba je poskytována osobám s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 80 let.


Službu neposkytujeme:

Služby nejsou poskytovány osobám s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním, lidem závislým na návykových látkách, osobám s autistickými rysy.


Počet míst:            pro 22 osob - okamžitá kapacita.


Časový rozsah poskytování sociální služby:

V pracovní dny, pondělí až pátek v čase od 07,00 hodin do 15,00 hodin, denně maximálně 3 hodiny. Sociální služba je poskytována podle zájmu a ve smlouvě dohodnutých podmínek.  


Místa poskytování sociální služby:

 

Úhrada za poskytování sociální služby:

Služba je poskytována bezplatně, v případě zájmu si klienti mohou zakoupit oběd v hodnotě 97,-Kč (cena včetně provozních nákladů).


 

Připomínky k stránce