Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvodní strana    DOZP Ústí n/L    Denní stacionář Úsměv    Domov Severní Terasa    Domov Trmice    Domov Všebořice   


Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 472 772 141


Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa je zařízením příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj.


Vedoucí Domova:     Mgr. Jana Červinková, tel: 723 360 768

Sociální pracovník:   Bc. Jitka Chobotová, tel: 472 772 141


Poskytované sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením      pro 24 osob

Denní stacionář   pro 2 osoby

Chráněné bydlení  pro 16 osob
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Historie

    Na začátku roku 1991 vznikl v budově bývalých jeslí Ústav sociální péče - sociální zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Ústí nad Labem. Provoz ústavu byl zahájen 1. 7. 1991, kdy se po rekonstrukci nastěhovaly první obyvatelky. Další skupina klientek přišla na Severní Terasu v září. Na podzim téhož roku byl zahájen provoz denního a týdenního pobytu. Jelikož byly obě tyto služby poskytovány převážně dětem školního věku, které byly zbaveny povinné školní docházky, byla 1. 9. 1993 pro ně při ústavu zřízena tzv. „školička“. Zde se děti vzdělávaly pod vedením pedagoga.
    1. 1. 1995 získal Ústav sociální péče Severní Terasa právní subjektivitu a stal se příspěvkovou organizací města Ústí nad Labem. I nadále byly poskytovány 3 sociální služby: celoroční pobyt a týdenní a denní stacionář. Prostory ústavu byly postupně měněny tak, aby co nejvíce vyhovovaly klientům a jejím potřebám. Přepažením velkých ložnic vznikly jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.
    1. 1. 2007 došlo ke změně názvu - z Ústavu sociální péče se stal Domov pro osoby se zdravotním postižením. I nadále byl kladen důraz na zkvalitňování poskytovaných služeb, do praxe byly postupně zaváděny Standardy kvality. V souvislosti s nimi začala být služba individuálně plánována každému klientovi „na míru“. Pozornost se věnovala také začleňování klientů do místní komunity (zaměstnání klientů na otevřeném trhu práce, využívání běžně dostupných služeb mimo DOZP).
    Od 1. 1. 2009 se Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa stal jedním ze středisek příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem. Zřizovatelem této organizace je Ústecký kraj.
Sociální služby byly veřejnosti nabízeny vždy tak, jak byl o ně projevován zájem. Proto byl zrušen týdenní stacionář i odlehčovací služba, která byla několik let poskytována jako pomoc pečujícím osobám.

Současnost

    V současné době jsou v zařízení poskytovány 3 služby - domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář a chráněné bydlení.
    Na přelomu let 2013 a 2014 proběhla v DOZP rozsáhlá rekonstrukce jednoho z pavilonů. Na pavilonu A vznikly dvě skupinové domácnosti. Domácnost v přízemí je bezbariérová, po výstavbě výtahu se v průběhu roku 2014 stane bezbariérovou i domácnost v 1. patře. Součástí domácností budou obývací místnosti s kuchyňským a jídelním koutem, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a společné sociální zařízení.
    Velmi pyšní jsme také na službu chráněné bydlení. Tu čerpají klienti, kteří díky osvojeným znalostem a dovednostem dosáhli takového stupně samostatnosti, že mohli opustit DOZP a nyní žijí v bytech chráněného bydlení v běžné zástavbě.
    Při poskytování všech sociálních služeb je kladen velký důraz na individuální potřeby a přání každého klienta. Ve spolupráci s ostatními subjekty (např. Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, Agentura Osmý den, Jurta o. s., Slunečnice, o. s.) se daří zvyšovat kompetence klientů a nacházet jim uplatnění i mimo DOZP. Naší snahou je podporovat klienty v tom, aby žili samostatným, zodpovědným a důstojným životem, srovnatelným se životem jejich vrstevníků. Aby byla podpora ze strany poskytovatele postupně nahrazována aktivitou samotného klienta.
    Pokud budete potřebovat pomoc (dlouhodobějšího i kratšího charakteru) Vy, nebo Vaši blízcí, přijďte se k nám podívat. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce