Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvodní strana    DOZP Ústí n/L    Sociálně terapeutická dílna    Domov Severní Terasa    Domov Trmice    Domov Všebořice   


Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Pod Vodojemem 312/3c, 400 10 Ústí nad Labem, tel: 472 741 483
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice je zařízením příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj


Vedoucí Domova:     Mgr. Vendula Veselá, tel: 602 627 182

Sociální pracovník:   Bc. Michaela Drdová, tel:725 043 913


Poskytované sociální služby:

Domov pro osoby s zdravotním postižením      pro 25 osob

Chráněné bydlení      pro 25 osob


Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

    (dříve ÚSP Všebořice) vznikl v roce 1995 jako zařízení pro děti, mládež, muže i ženy. Kapacita byla 36 lůžek, kdy byli klienti spolu na 3 a 4 lůžkových pokojích. Místnosti pro personál byly mezi pokoji klientů. Většina klientů přišla do Všebořic z jiných ústavů a naprostá většina z nich byla zbavena způsobilosti k právním úkonům. Opatrovníky jim dělali převážně pracovníci zařízení, kteří se skládali převážně ze zdravotních sester a vychovatelů. Aktivity klientům byly pořádány hromadně – kino, volný čas, sport, pracovní rehabilitace a většina aktivit byla pořádána přímo v ústavu (divadlo, kroužky, hromadné stříhání, pedikúra…).
    V roce 1997 začal ústav spolupracovat se Základní školou speciální, kam se začali docházet vzdělávat starší klienti. Navazovala se spolupráce s podnikateli, kteří by zaměstnávali naše klienty.
    V roce 2003 se začala navazovat spolupráce s neziskovými organizacemi, které zajišťovali klientům podporu při zajištění volnočasových aktivit, podporu při hledání a udržení zaměstnání na volném trhu práce a zajišťování pracovní rehabilitace. Klienti se učili využívat veškerých služeb mimo zařízení (kino, pedikúra, kadeřník, kroužky…). V témže roce se podařilo otevřít byt - předchůdce chráněného bydlení pro tři naše klienty mimo zařízení.
    V roce 2005 odchází první klientka do svého pronajatého bytu. V roce 2007 odchází první klient do služby podpora samostatného bydlení za spolupráce s neziskovou organizací.
    Od té doby dochází ke snižování kapacity. Nyní je kapacita 36 (23 lůžek ve službě DOZP a 13 lůžek ve službě chráněného bydlení). Klienti žijí na domácnostech v jedno a dvoulůžkových pokojích. Zaměstnanci jsou převážně pracovníci v sociálních službách. Na každé domácnosti jsou 4 stálí pracovníci. Každá domácnost má vlastní kuchyňku a obývací místnost, kterou klienti využívají dle potřeby. Je kladen velký důraz na individuální potřeby klienta. K dnešnímu dni odešlo již 14 klientů z našeho zařízení do podpory samostatného bydlení či do vlastního bytu. Opatrovníky jsou nyní převážně rodinní příslušníci nebo přátelé klientů. Postupně se podávají žádosti k přehodnocení právní způsobilosti klientů. Klienti si nyní žijí tak, jak chtějí.


 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce