Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů


Adresa podatelny organizace:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
Čajkovského 1908/82
400 01 Ústí nad Labem
Pondělí až pátek od 07,00 - 14,00 hodin

Na pracovišti podatelny jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové (písemné) podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude domluven postup pro její odstranění.


Elektronická adresa podatelny:       podatelna@dozp-ul.cz


ID datové schránky:    rbtkjhvDatovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

Formáty datových zpráv
- PDF/A, (ISO 19005); TXT; RTF; DOC / DOCX; XLS/XLSX; ODT; ODS; ODO; XML; PPT; PPTX; HTM; HTML; ZFO;
- JPG/JPEG/JFIF ISO/IEC 13818; PNG ISO/IEC 15948; TIFF/TIFF; BPM; GIF; MPEG1; MPEG2; WAV; MP3; MP4; WMV

Náležitosti doručování datové zprávy:
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:
Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná, obsahuje chybný datový formát) nebo obsahuje program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:
Zpráva potvrzující doručení datové zprávy je vyjádřením, že zpráva byla přijata k vyřízení.


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce