Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Poslání organizace


Hlavním účelem organizace
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmětem činnosti organizace

  1. Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  2. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
  3. Provádění dalších činností v sociálních službách:
    • výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.


V souladu s rozhodnutím o registraci organizace poskytuje od 1.1.2009 tyto sociální služby:

  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením - pobytová sociální služba
  • Denní stacionáře - ambulantní sociální služba
  • Chráněné bydlení - pobytová sociální služba
  • Podpora samostatného bydlení - terénní sociální služba
  • Sociálně terapeutická dílna - ambulantní sociální služba


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce