Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvodní strana    DOZP Ústí n/L    Sociálně terapeutická dílna    Domov Severní Terasa    Domov Trmice    Domov Všebořice   

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Sociálně terapeutická dílna Úsměv

sociálně terapeutická dílna

Domov Severní Terasa

domov pro osoby se ZP
chráněné bydlení
¨denní stacionář

Domov Trmice

domov pro osoby se ZP
podpora samostatného bydlení

Domov Všebořice

domov pro osoby se ZP
chráněné bydlení


Publikace - Domovy pro osoby se zdravotním postižním Ústí nad Labem
Publikace DOZP_UL


Ubytování

    Ubytovací prostory jsou tvořeny domácnostmi, které jsou stavebně oddělené, uzavřené a jsou pro ubytování 6 klientů (u DOZP Severní Terasa 8 klientů). Ubytování je poskytováno převážně v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Galerie orázků rok 2015 Fotografie ubytovacích prostorů

 

 


Ubytovací kapacita - pokoje 1 lůžkový 2 lůžkový 3 lůžkový
Domov Severní Terasa 12 6  
Chráněné bydlení Severní Terasa 8 4  
Domov Trmice 14 6  
Domov Všebořice 13 6  
Chráněné bydlení Všebořice 17 4  

Součet

64 26  
       
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením 39 18  
Služba chráněného bydlení 25 8  
Počet klientů 64 52  
116


Stravování

Stravování, praní prádla a úklid jsou u všech domovů (středisek) zabezpečovány zaměstnanci organizace. Pro DOZP Trmice, a chráněné bydlení jsou obědy zabezpečeny dovozem. Je obvyklé, že snídaně a některé večeře jsou připravovány na domácnostech s podporou zaměstnanců.

Domácnosti mají kuchyňské kouty s vybavením – varná deska, trouba, mikrovlnná trouba, myčka, lednice, kuchyňská linka s nádobím pro přípravu stravy a stolování a další běžné vybavení. Do vybavení WC a koupelen patří pračka a popřípadě sušička.Poskytované služby

Poskytování sociálních služeb je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách – poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Domov Všebořice zajišťuje také povinnou školní docházku.

Sociální služba po celý život
Klient může zůstat v sociální službě i po dosažení důchodového věku, v podstatě po celou dobu svého života. Jediným omezením je schopnost a možnost poskytnout klientovi takovou službu, kterou potřebuje.

Způsob poskytování sociálních služeb
ubytování, stravováni, stejné možnosti a nabídka aktivit pro zapojení klientů mimo domácnost – pro všechny klienty v pobytových sociálních službách.

Klienti a zaměstnanci
na skupinové domácnosti je přes den obvykle jeden zaměstnanec, část klientů je na aktivitách mimo domácnost – zaměstnání, sociálně terapeutická dílna organizace, nákupy, volnočasové aktivity a aktivity u neziskových organizaci (Jurta, slunečnice, Osmý den, Arkádie). Na domácnosti pak zůstanou 2-3 klienti a jeden pracovník v sociálních službách.

Poskytování sociálních služeb v domácnostech.
Podpora je zaměřena na to, aby klient zvládal co nejvíce činností péče o svou vlastní osobu, na zvládnutí činností, které jsou běžné v životě lidí.

  • prosazování praxe, aby se klienti podíleli na zabezpečení chodu domácnosti s podporou zaměstnance (drobné domácí práce, atd.)
  • částečná příprava stravy (od nákupu až po přípravu jídla obvykle snídani nebo večeři),
  • dále praní osobního prádla (ložní prádlo, případně další osobní prádlo podle potřeb zajišťuje organizace)

Počet sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, pedagogů a zdravotnických pracovníků – podle organizační struktury

Služba Počet domácností

Klientů
(kapacita)

Zaměstnanci přímé péče

Podpora
24 hodin
individuální skupinové PSS + soc.pr Pedag. Zdrav.
STD Úsměv     22 10      
DS Severní Terasa     16 3,3      
DOZP Severní Terasa   3 24 14,3   3 ano
CHB Severní Terasa 3   7 3,2      
CHB Severní Terasa 5   9 9,2     ano
DOZP Trmice   4 26 17,85   1 ano
PB Trmice     5 1,15      
DOZP Všebořice   4 25 17,6 2 1 ano
CHB Všebořice 5   13 6,2      
CHB Všebořice (Teplice)   2 12 10,2     ano
Celkem 13 13 159 93 2 5  
(Do služby nelze nově přijmout osobu v důchodovém věku.)
DS - denní stacionář; STD - sociálně-terapeutická dílna; DOZP - domov pro osoby se zdravotním postižením; PB - podpora samostatného bydlení; CHB - chráněné bydlení)

 

Aktivity mimo domácnost


Galerie orázků rok 2015 Fotografie aktivit

 

 Když to nejde, je tu sociálně terapeutická dílna
Tato sociální služba plní u organizace důležitou úlohu. Pro klienty chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením dává možnost odejít z domácnosti (místa ubytování) za smysluplnou činností. Ne každý klient má zaměstnání, ne každý klient má možnost využit nabídky sociální služby u jiných organizací (např. neziskových), nebo se realizuje v jiných aktivitách. Podílí se na vytváření návyků běžných v životě člověka, denní aktivity, osvojování návyků potřebných k pracovnímu zapojení, využívání volného času aj.


Galerie obrázků rok 2015 Fotografie pracovišť sociálně-terapeutické dílny

 

 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce