Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Aktivita č. 2 je i nadále plněna jako v měsíci říjen - listopad. Od měsíce leden 2015 nastoupil do domácnosti s vyšší mírou podpory nový klient, a tím pádem počet klientů vzrostl o jednoho klienta navíc, což znamená, že v současné době je na domácnostech celkem 11 klientů. Pracovnice se s klienty i nadále především zaměřují na zvládání základních dovedností – sebeobsluha. Stále se zaměřují především na to, aby se klienti o sebe uměli samostatně postarat (trénování od hygieny až k přípravě jednodušších pokrmů). U některých klientů jsou již viditelné pokroky a to i co se týká adaptace.

V měsíci prosinec se klientky s pracovnicemi zaměřily především na aktivity spojené s Vánočními svátky (nakupování dárků, výzdoba interiéru i exteriéru, pečení cukroví, zpívání koled, předvánoční úklid). Vánoce většina klientek strávila na domácnosti, kde si s pracovnicemi připravily štědrovečerní večeři a společně si po jídle poseděly u stromečku a rozbalovaly dárky. I v těchto případech se snažíme, aby se klientky cítily co nejvíce jako doma.
    S Vánocemi byl spjat i každoroční vánoční prodej, který probíhal na Univerzitě J. E. Purkyně, kterého se zúčastnila pracovnice v sociálních službách společně s jednou klientkou z domácnosti s nižší mírou podpory. Na tento prodej pekly a zdobily pracovnice s klientkami perníčky, které byli určeny k prodeji.

Pracovnice se v těchto dvou měsících s klientkami začaly zaměřovat na nácviky jednotlivých dovedností. Jedná se o další činnosti spojené se sebeobsluhou. Především o samostatnou přípravu kávy, obsluhu jednotlivých elektrospotřebičů, úklid domácností a nakupování. Byli vypracovány jednotlivé metodiky, které obrázkovým způsobem (snadno pochopitelné pro klienty) popisují a znázorňují, jak se mají jednotlivé činnosti správně vykonávat (jasně znázorněné postupy). V průběhu realizace projektu se budou stále vytvářet nové metodiky, dle potřeb. V zařízení od prosince probíhá bazální stimulace.

 


Pro tuto terapii byla zřízena a vybavena přímo speciální místnost, v tiché a nerušené části zařízení. Místnost určená pro terapii (postupně zde klienti budou moci využívat různé terapie) je vybavena tlumivým světlem, rybami v akváriu a pohodlným lůžkem. Od měsíce února se rozšířil počet poskytovaných terapií. Do této doby se používala pouze bazální stimulace a polohovací pytle. Klienti zde v současné době mohou ještě k tomu využívat magnetoterapii a aromaterapii. Terapie probíhají ve stejné místnosti jako bazální stimulace (klidná a útulná místnost), kde během terapie hraje příjemná/uklidňující hudba. Terapie má na starosti zdravotní sestra, která společně s vedoucí domácností a vedoucí zařízení absolvovala kurz na zmíněné terapie. Z terapií máme zatím od klientů různé zpětné vazby. Jsou klienti, kteří na terapii chodí velice rádi a také klienti, kteří u terapie nevydrží klidně sedět a relaxovat.

   V měsíci únor a březen stále pokračovalo zaměření činností klientů na jejich samostatnost a sebeobsluhu. Pracovnice s klienty stále trénují činnosti, které jsou zaměřené na zvládání každodenních činností. Stále se jedná o základní činnosti jako je vaření, sebeobsluha na toaletě, samostatné oblékání, obsluha elektrospotřebičů, uklízení na domácnostech/pokojích a jiné. Na tyto aktivity se pracovnice s klienty budou zaměřovat i nadále, tyto činnosti jsou pro ně v případě samostatného bydlení na domácnostech nejdůležitější. Někteří klienti tyto činnosti již tolik trénovat nepotřebují, ale jsou tu především tací klienti, kteří pomoc (ať už fyzickou nebo pouze slovní) stále potřebují.


V měsíci únor proběhla jedna společenská akce s názvem „Valentýnská“, v restauraci U Kastnerů v Trmicích. Tato akce je pro klienty připravována každoročně již po dobu několika let. Na tuto akci byli pozváni všichni klienti z DOZP ÚL (celkem z 6ti zařízení). Pro klienty bylo připraveno občerstvení, malé dárečky (které si pro sebe v rámci dílen připravili) a celá akce probíhala v duchu diskotéky.
DOZP Gorkého navázal spolupráci s ústeckým basketbalovým týmem, na který se chodí pravidelně dívat a fandit především jeden klient (jediný muž ze zařízení), kterého tento sport nadchl a stal se pravidelným fanouškem. I samotné basketbalové družstvo přišlo naše klienty navštívit do jejich domácností. Velkým úspěchem bylo nadšení a překvapení hráčů, kterým se domácnosti klientů velice líbili a vůbec si nepředstavovali, že by klienti mohli takto hezky žít.

 


 

Připomínky k stránce