Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  Trénink v sociálně terapeutické dílně

Od ledna 2015 jsme začali se zpožděním plnit aktivitu č. 3 – Sociálně terapeutické dílny. Dílnu mohou klienti navštěvovat tři dny v týdnu (pondělí, středa a pátek). Dílnu má na starosti pracovnice v sociálních službách, která byla přijata přímo za účelem plnění této aktivity. Ostatní dny je dílna volná a přístupná pro ostatní zaměstnance, kteří zde například trénují s klienty psaní (především podpisy, psaní jednotlivých písmen) či čtení. Dílny jsou v současné době zaměřeny především na potřeby klientů, tím pádem jsou zatím časové úseky kratší, aby se postupně seznámili s pracovnicí a pracovnice zjistila individuální potřeby a schopnosti klientů. Po tomto seznámení se bude pracovnici lépe s klienty plánovat, bude vědět, na jaké aktivity se s klienty bude moci zaměřit. Do budoucna chceme nastavit určité časové intervaly, které by se v dílně dodržovali - 3 hodinové intervaly (od 8 do 11 hodin, od 12 do 15 hodin). Během návštěvy dílny jsou po hodině a půl zhruba 20 minutové přestávky, kdy mají klienti možnost připravit si kávu/čaj a na chvilku si odpočinout.


Pro tuto aktivitu byla stanovena a připravena dokumentace, do které se uvádí den návštěvy klienta v dílně, jména klientů, kteří dílnu navštívili, zda byli v dílně dopoledne či odpoledne a činnosti, které pracovnice s klientem vykonávala. Díky této dokumentaci, budeme mít jasný přehled o četnosti navštěvování jednotlivých klientů v dílně a jejich činností v STD.
Jak již bylo výše zmíněno, pracovnice se v měsíci leden soustředila především na poznávání klientů a jejich dovedností. Během tohoto měsíce si společně takzvaně zútulnili dílnu, kde jim pracovnice připravila celou stěnu, na které jsou zapsány jména klientů a k jménům se připevňují jejich výrobky. Dále také měla pracovnice čas, pro vymýšlení různých aktivit, na které by se s klienty chtěla postupně zaměřit (např. na výrobu domácích mýdel).    Od ledna 2015 je sociálně terapeutická dílna je již v plném provozu. V měsíci únor byli pro klienty v rámci dílny vytvořeny individuální plány. Plány nejsou tvořeny pouze v rámci domácností, ale také na samotnou dílnu, cíle se vztahují na práci/ činnosti klientů. Během měsíce únor se pracovnice s klienty zaměřila na výrobu domácích voňavých mýdel, které následně ozdobně balili do fóliového papíru. Sociálně terapeutická dílna se stále postupně dovybavuje, aby měla pracovnice při práci s klienty dostatek materiálu a potřebných pomůcek pro práci.
Dle navštěvování dílny a po individuálních rozhovorech s klienty, kteří dílnu navštěvují, si spolupráci s pracovnicí chválí a dílnu celkově rádi navštěvují.

    S pracovnicí v současné době domlouváme, že by po cca 3 měsících psala celkové hodnocení klienta, jeho práce, spolupráce s ostatními v dílně a také by především posoudila jeho celkový posun, zda společně udělali nějaký krok vpřed. Toto hodnocení by bylo psáno individuálně ke každému klientovi. Díky tomuto hodnocení bychom měli zpětnou vazbu o činnostech a posunech klientů v sociálně terapeutické dílně. 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce