Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  Kurz sociálních dovedností

Před zahájením Kurzu sociálních dovedností byla realizována přípravná fáze, která je nedílnou součástí Kurzu. V této fázi proběhl výběr účastníků, kteří se zapojí do realizace kurzu a budou posilovány jejich sociální dovednosti. Dále bylo realizováno setkání s klíčovými pracovníky účastníků za účelem získání informací o úrovni dovedností a mapování potřeb rozvoje sociálních dovedností všech budoucích účastníků kurzu.
Na základě vyhodnocení těchto informací byli účastníci rozděleni do dvou skupin podle úrovně dovedností. Účastníci jsou lidé s mentálním či kombinovaným postižením, kteří potřebují rozvíjet a upevňovat své sociální dovednosti.

Ve sledovaném období byl zahájen kurz pro první skupinu účastníků (2 ženy a 1 muž). Proběhlo 5 lekcí v rámci prvního běhu.Obsah realizovaných lekcí:

První setkání bylo zaměřeno na seznámení s účastníky, nastínění průběhu spolupráce a ověření v praxi úrovně jejich sociálních dovedností (reakce a první kontakt s cizím člověkem, představení se), vhodné oslovení, vykání x tykání, příchod do místnosti. Došlo k ověření a doplnění informací od klíčových pracovníků účastníků.
Témata dalších setkání: opakování – představení/ seznámení a sebeprezentace, definování pravidel pro Kurz, vysvětlení pojmu Sociální dovednosti, nastínění průběhu celého Kurzu včetně harmonogramu a zásady slušného chování.

První čtyři setkání proběhly v Trmicích – v zázemí organizace pro denní programy. Kurz je zaměřen na posilování sociálních dovedností. Z toho to důvodu se uskutečnila pátá lekce již na jiném místě: v prostorách Jurta, o.p.s. v centru Ústí nad Labem. Účastníci se tak dostávají do jiného prostředí, potkávají se s dalšími, pro ně neznámými lidmi, a bude možné tak v praxi ověřit úroveň získaných dovedností během kurzu. Další setkání jsou plánovány v prostorách Jurta, o.p.s.Doplňující informace k průběhu realizace Kurzu sociálních dovedností:
 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce