Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany

Řehlovice 1, 400 02 Ústí nad Labem, tel: 475 215 252


 

Příprava projektu:

Duben 2009

Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74R/2007 ve znění usnesení č.46/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 byl Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany začleněn do projektu "Podpora transformace sociálních služeb“.

Květen - Listopad 2009 - příprava záměru, návrhu řešení

Setkání se zaměstnanci - seznámení se záměrem změnit způsob poskytování sociální služby. Transformovat zařízení tak, aby výsledkem byly služby poskytované klientům v běžných životních podmínkách.

Posouzení situace a možností, příprava záměru a návrhu řešení, předběžný harmonogram transformace zařízení. Příprava Záměr řešení Informace pro jednaní Rady Ústeckého kraje záměru transformace služeb pobytových zařízení sociální péče pro osoby s mentálním postižením

Zpracování analýzy schopností a potřeb uživatelů (posouzení potřebné míry podpory). K posouzení bylo využity dotazníky - Míra podpory Oblasti podpory, Míra podpory Pomůcka, Míra podpory schopnosti

Listopad 2009 až Červen 2010 - zpracování Transformačního plánu

Transformačního plánu průběžně konzultován s pracovníky MPSV - od dubna 2010

16.6.2010 - schválení transformačního plánu Radou Ústeckého kraje, odeslání nak projednání komisí MPSV.

Červenec 2009 až Prosinec 2010 - příprava a podání projektu I. ETAPA

Zpracování investičních záměrů - zpracování studie rekonstrukce objektu Vrchlického 19 Teplice a výstavba nových domků v Trmicích .

Schválení změny Transformačního plánu - vedení domova Hliňany zanikne, nově zřízené domácnosti budou začleněny do organizační struktury služeb domovů – Severní Terasa, Trmice, Všebořice a Denní stacionář Úsměv. V Teplicích  bude zřízeno pracoviště sociálně terapeutické dílny.

Prosinec 2010 - podání projektu na Centrum regionálního rozvoje Chomutov


Prosinec 2010 - prosinec 2012 -
zpracování projektu, kontrola MPSV, výběrové řízení dodavateleRealizace projektu:


Leden 2013 - červen 2014 výstavba objektu Trmice

V období od ledna 2013 do června 2014 probíhala výstavba objektu na parcele č.1239/1, 1239/3, 1187/1, 1340, 1244/1, katastrální území Trmice 774979.

Byly vystavěny tři objekty:
č.1 - domácnost v vysokou mírou podpory pro 6 klientů;
č.2 - domácnost pro 6 klientů
č.3 - zázemí pro denní programy

Výstavba objektů byla ukončena kolaudací ke dni 30.6.2014. V průběhu července byly vnitřní prostory připraveny k nastěhování klientů.


Hodnocení roku Pozvánka na zahájení poskytování sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením


Leden 2013 - únor 2014 rekonstrukce objektu Teplice

V období od ledna 2013 do února 2014 probíhala rekonstrukce objektu Vrchlického 1242/19, Teplice.

Po ukončení rekonstrukce klienti spolu se zaměstnanci si připravili ubytovací prostory a ke dni 1.5.2014 bylo zahájeno poskytování sociální služby chráněné bydlení pro pro 12 klientů DOZP Hliňany.
Sociální služba je poskytována ve dvou skupinových domácnostech. Do služby chráněného bydlení v souladu s transformačním plánem  byli přijati 2 muži.


Hodnocení roku Pozvánka na zahájení poskytování sociální služby chráněné bydlení Teplice1. srpen 2014 - ukončení I. etapy transformace domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany


Rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje:

93/74R/2007 ze dne 14. února 2007 – na základě požadavku MPSV byl schválen výběr dvou pobytových zařízení sociálních služeb vhodných k transformaci služeb – v souladu s tehdy známými informacemi byly navrženy organizace ÚSP Jiříkov a ÚSP Lobendava.

46/14R/2009 ze dne 8. dubna 2009 – schválen nový výběr zařízení vhodných pro transformaci pobytových služeb – ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany (Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem).

35/49R/2010 ze dne 16. června 2010 – Rada Ústeckého kraje schválila Transformační plány DOZP Hliňany a ÚSP Lobendava.

30/62R/2010 ze dne 3. listopadu 2010 – Rada Ústeckého kraje schválila změnu Transformačního plánu DOZP Hliňany.

31/62R/2010 ze dne 3. listopadu 2010 – Rada Ústeckého kraje schválila investiční záměry pro I. etapu transformace.

 

         

 

Připomínky k stránce