Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvodní strana    DOZP Ústí n/L    Sociálně terapeutická dílna    Domov Severní Terasa    Domov Trmice    Domov Všebořice   


Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 472 772 141
Druh sociální služby: Denní stacionáře


Poslání:

V rámci ambulantní služby poskytovat osobám s mentálním postižením potřebnou míru podpory a pomoci při udržování sociálních vztahů, nácviku dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení individuálních možností osob.


Cíle:


Okruh osob:

Sociální služba je poskytována osobám ve věku 3 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.


Službu neposkytujeme:

Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití (např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, schizofrenie, poruchy osobnosti).
Vzhledem k tomu, že budovy zařízení sociálních služeb nejsou bezbariérové, poskytujeme služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.Kapacita            pro 16 osob

 

Do sociální služby § 46 Denní stacionáře již nebudou přijímány žádosti.


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce