Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 472 772 141
Druh sociální služby: Denní stacionáře


Poslání:

V rámci ambulantní služby poskytovat osobám s mentálním postižením potřebnou míru podpory a pomoci při udržování sociálních vztahů, nácviku dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení individuálních možností osob.


Cíle:


Okruh osob:

Sociální služba je poskytována osobám ve věku 3 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.


Službu neposkytujeme:

Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití (např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, schizofrenie, poruchy osobnosti).
Vzhledem k tomu, že budovy zařízení sociálních služeb nejsou bezbariérové, poskytujeme služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.
Služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu služby.Kapacita            pro 13 osob

 

Do sociální služby § 46 Denní stacionáře již nebudou přijímány žádosti.


Připomínky k stránce