Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 472 772 141
Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením


Poslání:

V rámci pobytové služby poskytovat osobám s mentálním postižením bydlení v domácnostech, začleňovat je v co největší míře do společnosti a poskytovat jim potřebnou míru podpory a pomoci tak, aby mohly žít, s ohledem na jejich individuální schopnosti a potřeby, co nejběžnějším způsobem života.


Cíle:


Okruh osob:

Sociální služba je poskytována osobám ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).Službu neposkytujeme:

Vzhledem k tomu, že budovy zařízení sociálních služeb nejsou bezbariérové, poskytujeme služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.Počet lůžek            pro 24 osob

 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce