Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 472 772 141
Ceník služeb

(Platný od 1. 1. 2023)


Celoroční pobyt:


Ubytování (Kč / den) :

  1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj
Cena pokoje (Kč za jeden den) 260,- Kč 230,- Kč
Cena pokoje (Kč za jeden den)
Chráněné bydlení
270,- Kč 240,- Kč

Stravování:

  Normální strava Dietní strava
od 12 let od 12 let
Cena
potravin
Režijní
náklady
Cena
potravin
Režijní
náklady
snídaně 19,- Kč 14,- Kč 19,- Kč 14,- Kč
oběd 52,- Kč 45,- Kč 52,- Kč 45,- Kč
svačina 9,- Kč 5,- Kč 10,- Kč 5,- Kč
večeře 29,- Kč 22,- Kč 30,- Kč 22,- Kč
Celkem 109,- Kč 86,- Kč 112,- Kč 86,- Kč

Celkem

195,- Kč 198,- KčChráněné bydlení

Úhrada úkonů péče:

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně.

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 155,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,58 Kč

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 135,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,25 Kč

Ceníky poskytovaných služebCeník služeb Severní Terasa Ceník služeb - celoroční pobyt

Ceník služeb Severní Terasa Ceník služeb - denní stacionář

Ceník služeb Severní Terasa Ceník služeb - Chráněné bydlení


Připomínky k stránce