Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 472 772 141
Poskytované sociální služby

V malém kolektivu v rodinném prostředí nabízíme poskytování služeb sociální péče dle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách.

Jedná se o:S maximálním přihlédnutím k individuálním zvláštnostem uživatelů pomáháme při jejich začleňování do společnosti:


Mezi naše další aktivity patří:Celoroční pobyt:

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem a je poskytována nepřetržitě po celý rok 24 hodin 7 dní v týdnu.

Denní stacionář:

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem a je poskytována v pracovních dnech od 6,00 do 16,30 hodin.

Chráněné bydlení:

Sociální služba je poskytována osobám ve věku 19 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb


U všech služeb

Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Poskytování sociální služby vychází z osobních potřeb, cílů a možností uživatele. Průběh služby je individuálně plánován a uživatel se aktivně účastní plánování služby.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa nabízí dětem i dospělým s mentálním postižením možnost prožít navzdory svému handicapu plnohodnotný život, včetně zachování všech sociálních kontaktů.

 

Služby neposkytujeme:


Zásady poskytování sociálních služeb:

 1. Rozvoj nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti

 2. Vyrovnat příležitosti lidí s mentálním postižením s možnostmi vrstevníků

 3. Respektování základních práv a svobod

 4. Úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti

 5. Zásada informovanosti

 6. Zásada individuálního přístupu

 7. Zásada partnerského přístupu

 8. Zásada sociální integrace

 9. Přiměřená odpovědnost klienta za své jednání

 10. Zásada kvality

 11. Ochrana osobních údajů

 12. Ochrana před předsudky a negativním hodnocením


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce