Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Chráněné bydlení Teplice

Vrchlického 1242/19, 415 01 Teplice, tel: 777 363 511
Ceník služeb

(Platný od 1. 1. 2023)


Stravování:

 
Cena
potravin
Provozní
náklady
Strava s
provozními
náklady
Snídaně 19,- Kč 6,- Kč 25,- Kč
Oběd 52,- Kč 45,- Kč 97,- Kč
Odpolední svačina 10,- Kč   10,- Kč
Večeře 28,- Kč 11,- Kč 39,- Kč

Celkem

109,- Kč 62,- Kč 171,- Kč
171,- Kč


Ubytování (Kč / den) :

  Pokoj
Cena pokoje (Kč za jeden den) 270,- Kč
Celkem 270,- Kč


Celkové náklady na uživatele za jeden den:

  Pokoj
Ubytování 270,- Kč
Stravné 171,- Kč
Celkem 441,- Kč


Úhrada úkonů péče:

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně.

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 155,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,58 Kč

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 135,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,25 Kč


Připomínky k stránce