Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Za Humny 580/15, 400 04 Trmice, tel: 475 620 583Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením


Poslání:

Posláním DOZP Trmice je poskytování pobytové služby lidem s mentálním postižením případně kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami za účelem začlenění do společnosti, zachování a rozvinutí jejich potenciálu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti, životem ve čtyřech skupinových domácnostech. Celé toto snažení je charakterizováno mottem zařízení:

„Domy, ve kterých se dobře žije“.


Cíle:
Začlenění uživatele do běžného života s takovou mírou samostatnosti, která odpovídá individuálním možnostem uživatele prostřednictvím:

Rozvoje jeho dovedností a schopností v následujících oblastech:

Rozvojem spolupráce s jinými organizacemi a institucemi, které mohou podpořit integraci uživatelů do běžného života.

Odbourávání bariér mezi společností a občanem s postižením.

Přechodu do chráněného nebo podporovaného bydlení


Okruh osob:

Cílovou skupinou jsou osoby od 18-ti let věku s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami, kteří potřebují pomoc a podporu při realizaci a naplňování individuálních potřeb, osobních cílů, úkonů a činností běžného života.

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).


Počet lůžek:            pro 24 osob


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce