Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Za Humny 580/15, 400 04 Trmice, tel: 475 620 583Ceník služeb

(Platný od 1. 1. 2023)


Ubytování (Kč / den) :

  1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj
Cena pokoje (Kč za jeden den) 260,- Kč 240,- Kč
Celkem 260,- Kč 240,- Kč


Stravování:

  Ceny stravy
Cena
potravin
Strava s
provozními
náklady
Snídaně 20,- Kč 26,- Kč
Oběd 52,- Kč 97,- Kč
Večeře 35,- Kč 50,- Kč

Celkem

107,-Kč 173,- Kč
173,- KčCelkové náklady na uživatele za jeden den:

  Pokoj Pokoj
Ubytování 260,- Kč 240,- Kč
Stravné 173,- Kč 173,- Kč
Celkem 433,- Kč 413,- KčPodpora samostatného bydlení

Úhrada úkonů péče:

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně.

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 155,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,58 Kč

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 135,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,25 Kč

Připomínky k stránce