Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Za Humny 580/15, 400 04 Trmice, tel: 475 620 583Druh sociální služby: Podpora samostatného bydlení


Poslání:

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je podporovat život lidí s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami v jejich přirozeném prostředí, ve vlastním nebo pronajatém bytě. Poskytovat kvalitní podmínky pro zachování a rozvoj jejich potenciálu, začlenění do společnosti a dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti.


Cíle:
Začlenění uživatele do běžného života s takovou mírou samostatnosti, která odpovídá individuálním možnostem uživatele prostřednictvím:

1. Rozvoje jeho dovedností a schopností v následujících oblastech:

2. Rozvoje spolupráce s jinými organizacemi a institucemi, které mohou podpořit integraci klientů do běžného života.

3. Odbourávání bariér mezi společností a občanem s postižením.

 

Okruh osob:

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením nebo osobám s kombinovaným postižením (mentální a zdravotní) ve věku od 18 let do 64 let.


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce