Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Za Humny 580/15, 400 04 Trmice, tel: 475 620 583Poskytované služby v DOZP Trmice - pobytové


    Ubytování je poskytováno na čtyřech samostatných domácnostech v jedno a dvou lůžkových pokojích. Pokoje jsou standardně vybaveny postelí, skříní a stolem se židlí. Každý pokoj si může klient dovybavit vlastním nábytkem a jiným zařízením.

Na adrese Za Humny 580


Na adrese Gorkého 889 - bezbariérové


    Strava obědy jsou zajišťovány externím dodavatelem. Snídaně a večeře si klienti připravují sami s podporou pracovníků. Na tvorbě jídelníčku se klienti každé domácnosti podílejí společně. Na všech domácnostech je k dispozici lednice, myčka na nádobí, rychlovarná konvice, toustovač, mikrovlnná trouba.

Za Humny


Gorkého


    Domov zajišťuje též praní osobního prádla, lůžkovin a úklid obytných prostor.
Klient má možnost s podporou pracovníků prát osobní věci a podílet se na úklidu svých prostor


    Všichni pracovníci zařízení se snaží v maximální míře komunikovat s rodinami a opatrovníky ve snaze o podporu vztahů, rodinných vazeb a poskytování komplexních služeb. Opatrovníci i rodinní příslušníci mají možnost podílet se též na tvorbě individuálních plánů. Jedenkrát ročně je Domovem organizováno setkání všech opatrovníků.

    Dalšími nabízenými činnostmi je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále nabízíme:

    • Pracovně rehabilitační činnosti ve vlastní dílně - batikování, výroba mýdel, truhlářské práce,pěstování bylinek, výroba figurek z bavlny a další činnosti podle individuálních zájmů.
K dispozici je též počítač a internet.    • Návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí dle zájmu jednotlivých uživatelů, podpora a svoboda náboženského vyznání.    • Účast na ozdravných pobytech- lázně, dovolené, cyklistické a turistické pobyty.    • Další společné akce jako například různé oslavy, setkávání nebo účast v zájmových kroužcích.    • Pravidelné návštěvy bazénu, posilovny, možnost objednání na masáže, pedikúru, rehabilitační cvičení a další dle individuálních potřeb a finančních možností klientů.


Poskytované služby v DOZP Trmice - terénní


Podpora samostatného bydlení

Tato služba podporuje život lidí s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami v jejich přirozeném prostředí, ve vlastním nebo pronajatém bytě. Cílem služby je poskytovat kvalitní podmínky pro zachování a rozvoj potenciálu jednotlivých klientů, jejich začlenění do společnosti a dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti.

Při těchto činnostech spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi, které též podporují integraci klientů do běžného života. Všichni pracovníci se v maximální možně míře snaží o odbourávání bariér mezi společností a občanem s postižením.

Organizace, se kterými aktivně spolupracujeme:
  • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením,
    Ústí nad Labem - účast na kurzech celoživotního vzdělávání
  • Magistrát města Ústí nad Labem - projekt úklidu turistických tras
  • Agentura 8. den, o.s. Jurta, o.s. Fokus, farma Freedom Chotiměř - podpora při vyhledávání pracovních míst na volném trhu práce a zaměstnávání našich klientů
  • o.s. Slunečnice- účast v tréninkovém programu kavárny „Na cestě“
  • Dobrovolnické centrum o.s.- zajištění dobrovolníků spolupracujících s naší organizací
  • Globus ČR.k.s.- možnost prezentace zařízení, sponzoring
  • Baumax ČR, s.r.o.- možnost prezentace zařízení, zaměstnávání klientů, sponzoring 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce