Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Pod Vodojemem 312/3c, 400 10 Ústí nad Labem, tel: 472 741 483
Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením


Poslání:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice je pomocí přátelského a vnímavého přístupu poskytovat lidem s mentálním postižením službu zaměřenou na podporu rozvoje osobnosti, nezávislosti, samostatnosti a podporovat je v možnosti žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.


Cíle:

Začlenění uživatelů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje jejich dovedností a schopností v těchto oblastech:

Začlenění uživatelů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje spolupráce s jinými organizacemi, které mohou přispět a podpořit integraci uživatelů do společnosti.

Začlenění uživatelů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím odbouráváním bariér mezi společností a občanem s postižením.


Okruh osob:

Cílovou skupinou uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice jsou děti, mládež a dospělí s mentálním postižením, případně s kombinovaným – tělesnými či smyslovými vadami, poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení, jež potřebují podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů a není možné zajistit jim tuto podporu prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 – 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).


Službu neposkytujeme:

Osobám s praktickou a úplnou slepotou, hluchotou.


Více informací ve veřejném závazku DOZP Všebořice Míra podpory  Veřejný závazek DOZP Všebořice


Počet lůžek:            pro 25 osob

 

Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce