Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Úvod    DOZP Ústí n/L   Sociálně terapeutická dílna   DOZP Severní Terasa   DOZP Trmice   DOZP Všebořice   CHB Teplice  


Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Pod Vodojemem 312/3c, 400 10 Ústí nad Labem, tel: 472 741 483
Ceník služeb

(Platný od 1. 1. 2023)


Domov pro osoby se zdravotním postižením

Stravování:

 
Cena
potravin
Provozní
náklady
Strava s
provozními
náklady
Snídaně 19,- Kč 16,- Kč 35,- Kč
Oběd 52,- Kč 45,- Kč 97,- Kč
Odpolední svačina 10,- Kč 3,- Kč 13,- Kč
Večeře 28,- Kč 22,- Kč 50,- Kč

Celkem

109,- Kč 86,- Kč 195,- Kč
195,- Kč

Ubytování (Kč / den) :

  1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj
Cena pokoje (Kč za jeden den) 270,- Kč 240,- Kč
Celkem 270,- Kč 240,- Kč

Celkové náklady na uživatele za jeden den:

  1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj
Ubytování 270,- Kč 240,- Kč
Stravné 195,- Kč 195,- Kč
Celkem 465,- Kč 435,- KčChráněné bydlení

Stravování:

 
Cena
potravin
Provozní
náklady
Strava s
provozními
náklady
Snídaně 19,- Kč 6,- Kč 25,- Kč
Oběd 52,- Kč 45,- Kč 97,- Kč
Odpolední svačina 10,- Kč   10,- Kč
Večeře 28,- Kč 11,- Kč 39,- Kč

Celkem

109,- Kč 62,- Kč 171,- Kč
171,- Kč

Ubytování (Kč / den) :

  Pokoj
Cena pokoje (Kč za jeden den) 270,- Kč
Celkem 270,- Kč


Celkové náklady na uživatele za jeden den:

  Pokoj
Ubytování 270,- Kč
Stravné 171,- Kč
Celkem 441,- Kč


Úhrada úkonů péče:

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně.

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 155,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,58 Kč

Uživateli je za úkony péče účtován skutečně spotřebovaný čas nezbytný pro zajištění péče podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, pokud se služba poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

Maximální výše úhrady za 1 hodinu péče 135,- Kč
minimální účtovaná doba 1 minuta 2,25 Kč


Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce